Trang chủ » Blog » Quảng Ngãi – Tạm dừng điểm thi tốt nghiệp tại trường THPT Sơn Mỹ vì có liên quan đến bệnh nhân dương tính với Covid -19